TATAK 981 DXDR KASAYSAYAN

57

Agosto 14, 1898 duha ka adlaw human nailog ang Manila sa mga Amerikano, ang U.S nagbuhat ug Military Goverment dinhi sa atong nasud.

Ilawon sa acting military governor nga si Gen. Merritt. Panahon sa military rule (1898–1902), ang U.S military commander ang nagdala sa Pilipinas ilawon sa pagdumala sa U.S President isip Commander in Chief sa United States Armed Forces .

Human sa pagtudlo sa civil governor-general, ang mga amerikano na ang adunay dakong responsibilidad ngadto sa mga pinoy.

Human ni Gen. Merritt gisundan kini ni Gen. Otis isip military governor, ug mipuli usab si Gen. Mcarthur. Sa katapusan ang hingpit nga military governor mao si Maj. Gen. Adna Chaffee.

Ang posisyon nga military governor ge wala kini niadtong Hulyo 1902 human nga ang civil governor-general nahimong sole executive authority sa Pilipinas.

Ilawon sa military government sa U.S, American Style School System ang gisunod. Ang mga nahimong magtutudlo mao ang mga sundalong kano.; Natukod usab pagbalik ang civil ug criminal courts lakip nausab nga natukod ang mha lungsod ug probinsya.

Ang unang lokal eleksyon gepahigayon ni Gen. Harold W. Lawton niadtong Mayo 7, 1899, didto sa Baliuag, Bulacan- MARK A. BACROYA

photo(c) web

Facebook Comments