Yours Truly iFM May 10, 2022

24
Yours Truly iFM May 10, 2022 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)

Dear iFM,
Goodafternoon iDol Bruno kag  iDol Julee. Ako si Marissa sang Iloilo City,still single at 34. Napamatud-an ko nga sa sobra ngapili makadto ka gid man sa pinilian.Indi mo mapaktan ang dalagan sang  kalibutan, ang imo sadto nga ginahikayannaghimakas nga magmagmangaran. Ang nagapangaluyag sa akon sadto grabe gid ka desidido ugalinglang kay pigado man. Na-isip ko ngaano ayhan ang amon mangin future kun sya ang akon mapamana. 1year anda half sya nga wala nag-untat sa pagpangaluyag sa akon hasta nga si Nanay na mismo ang nagprangkasa iya nga indi sila gusto nga syaang akon mangin nobyo. Ginreto ako ni Nanay sa bata sangkumare nya kay may sarang silasa pangabuhi apang sang ulihinadakpan ang ila pamilya ngamay ilegal nga gina-obra ano panamigado sila kag sang ulihinagbulagay man kami. Subong naga-worry na ako kay saedad ko nga ini wala man gihaponsang nobyo kag indi ako gusto mag-isahanon hasta san-o. Yor advice please mga iDol.
Yours Truly,
Marissa

Facebook Comments