i Kalami!

28
101887237

Pirmi ka bang masulubon? Gilaay ug galisod sa kinabuhi? Kitang tanan gusto nga mahimong magmalampuson sa kinabuhi ug mahimong malipayon ang atong kinabuhi. Ania na ang mga giya para mahimong malipayon ang atong kinabuhi.

Mga Giya Sa Kinabuhi:

  1. Matud pa sa mga experto nga maayo ang motabang sa ubang tao. Ang pagtabang sa ubang tao makalipay ug kung malipayon ka, malipayon usab ang imong utok ug ang imong lawas.

 

  1. Kada adlaw, gikinahanglan ang pagpangayo sa pasalamat sa tanang butang nga nadawatan. Tagae ug panahon ang imong kaugalingon nga ma appreciate nga kung unsay anaa ka karon ug magpasalamat. Ang ubang tawo di kontento sa mga butang nga anaa sila. Mahimong positibo ug para magmalipayon ang huna-huna ug lawas.

 

  1. Testingi nga makigdula sa mga bata, kay ang mga bata puro kalipay way kasakit, puro positbo ug puro katawa ug para mapalayo ka sa mga negatibong mga butang.

 

  1. Likayi ang mga makapastress nga paghuna-huna, susama sa multi-tasking. Ang paghunahuna nga daghan kag trabaho nga di kini mahuman ug dali ug kini ang makapa stress kanimo.

 

  1. Lisod kung aduna kay huna-hunaon nga problema ug kaaway. Bisan nga mapasaylo nimo siya sa huna-huna lang. Kay sa panahon nga makita nimo siya, makaingon ka sa imong kaugalingon nga napasaylo na nimo siya ug maka move on ka na.

 

Picture credited to: loupescou.com

Source: http://ph.michaelrmccartyspalmbeach.com

Facebook Comments