i Kalami! ‘Courting Tips’

14

WALAY pagduhaduha nga ang pagpanguyab sa usa ka babaye, usa ka proseso. Kon kini na ganing butanga ang pagahisgutan, sensitibo kaayo ang mga babaye tungod kay bililhon kaayo ni nila. Ang rason kon nganong adunay pagpanguyab, di ni para sa mga lalake kon di alang sa mga babaye.

Ang labing unang tumong sa pagpanguyab mao ang pagkuha sa matam-is nga yes sa usa ka babaye. Lingaw kini apan lisod ug kulbahinam ngadto sa bahin sa usa ka lalake.


Ania ang mga pipila ka mga sayon nga kasayoran nga makatabang kanimo:

01. Ila-ilaha siya pag-ayo

Mao kini ang labing importanteng bahin sa pagpanguyab. Sa di ka pa mohimog lakang, kinahanglan nga imo sa siyang mailhan pag-ayo aron makahibawo ka niyang mosabay. Lakip na nga imong mahibaw-an mao ang iyang pamilya, relihiyon, mga higala ug gamayng kabahin sa iyang background kun pagkatawo.

Sa ka high-tech sa panahon karon, mamahimo nimong makuha kining mga impormasyon sa walay paghago. Naay social networks kon diin pwede nimong makaykay ang iyang Facebook account o di kaha sa Twitter.

Ang nindot sab nga paagi sa pag-ila kaniya mao ang tawag o simple nga mensahe sa cellphone. Ang simple nga pagsulti og good morning ug good night mogiya og taas nga panag-estorya.


02. Oras: pagpadayag sa gugma

Hatagig importansya ang higayon ngadto sa usa ka babaye. Pag-abot na sa gugma, bililhon kaayo ni nila. Pwede nimo siyang imbitaron og usa ka date o di ba kaha usa ka simpli nga paniudto nga magpamatuod nga disidido kang mogahin og oras alang kaniya. Usahay iyang sukdon kon unsa kataas ang imong pasensya ngadto kaniya.

Usahay mangutana siya, makahuwat ka ba nako? Unsay imong itubag? Mamahimo nimo siyang tubagon, kon ang paghuwat maoy paagi nga magpamatuod sa akomg gugma diha kanimo makahuwat ko, apan palihug ayaw kog papaabota sa wala.”

Bililhon ang oras apan ayaw pagdali basin malain siya nimo.I-enjoy ang panahon sa pagpanguyab kaniya.

03. Paminaw mao kini ang nindot nga paagi para makaestorya

Ang babaye ganahan og lalake nga maka-sense unsay iyang gihunahuna. Ganahan siyag lalake nga sensitibo tungod kay kahibawo kini mopalipay kaniya sa panahon nga siya magul-anon. Sa atong nasayran ang babaye tabian busa kinahanglan siya nga paminawon.

Kon siya malipayon sa imong gibuhat, padayuna apan kon di gani, pangitag paagi nga ma-interesado siya. Ayaw siya pabatiag kalaay. Pwede ka niyang mangutana aron mapadayon ang panagsultihanay.

04. Ang kakugi makapa-inlove kaniya

Kasagaran sa mga babaye ma-inlove gyud sa lalake nga mopagawas og kakugi kay sa kadtong di. Bisan unsa paman kalisod, ayaw gyud og surender. Dugangi ang pagpaningkamot.Himamata ang iyang mga higala o di ba kaha ang iyang pamilya.

Sa pagpanguyab nga proseso, di kinahanglan nga mopagawas kag dako nga kantidad kay di pa kini kaminyuon. Pwede na ang candies ug chocolates nga imong mahatag kaniya.

05. Puno sa surpresa ang wala damha nga lakang

Ang mga babaye ganahag surpresa apan ang pagdahom nilag sobra ra maoy lisod sa bahin sa lalake.

Mamahimo nimo siyang isurpresa nga kunohay mauwahi ka sa inyong date, sa wala damha nga naa na diay ka sa gawas sa ilang balay bitbit ang buwak nga naghuwat kaniya nga mogawas.

Source: Kining tanan giya lamang. Hinaot nga aduna nakay nahunahuna-an nga ideya unsaon pagkuha sa matam-is nga yes ni Inday. Happy courting. (brighteryou.wordpress.com/ Michelle Dia­logo, CNU Comm Intern)

Image credit: Chastity Project

Facebook Comments