i Kalami! ‘Health Tips’

Daghan kanato ang adunay sakit-sakit sa kabukugan, busa aniay mga tips
unsaon pagamping ug pagatiman sa atoang mga kabukugan…

01 Kaon ug Daghang Gulay – Ang gulay labi na ang green ug yellow kay
mao kini ang source sa bitamina C, nga maoy maghimo sa boneforming
cells.

02. Strength Training Exercise – Ang pagehersisyo makatabang para
molig-on gayud ang imong kabukogan labi na sa ubos nga bahin sa lawas
nga problema susama sa knee o hip arthritis.


03. Vitamin D Ayaw ug Kalimti – Inom ug bitamina D para madugangan ug
bitamina ang lawas ug dugang calcium ug mamahimong kusgan ang imong
bukog.

04. Weight Bearing Exercise – Kinahanglan ang high impact bearing
exercise. Mga exercise susama sa pagdagan ug pagdula ug basketball, kay
makatabang kini sa imong mga bukog.

05. Sigarilyo ug Alcohol undangi na – Biya-e na ang pagpanigarilyo ug
paginom sa ilimnong makahubog kay wala ni kaayuhan sa lawas sa tawo.

Source: pressreader.com
Image credit: www.psychiatryadvisor.com/

Facebook Comments