i Kalami! ‘Travel Tips’

IDOL! isa sa pagpawala sa stress sa usa ka tawo nga
nasobrahan sa iyang trabaho mao ang pag ‘road trip’.
Kung aduna kay kauban nga makiglaag mao kini ang
pachada nga stress reliever ang pagbyahe pinaagi sa
pagmotor. Unsay mga angayan nga buhaton o tips kung
mo byahe mga iDOL? ania ang pipila ka mga giya alang
kanimo iDOL nga gusto mag ‘road trip.’

01. Pagdala ug antipara para sa sulaw sa adlaw. Kini
maka depensa kanimo sa sulaw sa adlaw sa imong
pagbyahe sa halapad nga kadalanan.

02. Hat o helmet nga makadepensa sa imong ulo.
Madepensahan na ang imong ulo sa dilekadong pagsakay
ug motor makadepensa pa kini sa init nga imong
pwedeng matagmtaman sa byahe.


03. Rain coat – kini para makadepensa kanimo labi na
ug kalit nga moulan sa imong pagbyahe.

04. Pagkaon – Gini gikinahanglan sa mga ga byahe para
dili magutman labi na kung bation ka ug gutom sa mga
lugar nga walay mga karenderia.

05. Pagdala ug extra nga kwarta – Kinahanglan kini sa
mga byahedor, extra nga kwata mamahimong
makaluwas kanimo sa mga panahong madautan ang
imong sakyanan sa kadalanan.Source: rmn.ph

Image credit: remoteandafloat.com

Facebook Comments