i Kalami! ‘Work Tips’

24

Mga iDOL, mga tips sa maayong pagpanarbaho…


01. Himoa ug ayo imong trabaho – himoang sakto ang imong trabaho kay mao kini ang pinakadakong responsibilidad sa usa ka trabahante.

02. Sulod matag adlawng sa tingtrabaho – Kung dili ka makasulod sa trabaho, pahibaloa ang imong supervisor labi na ug dili malikayan ang imong pagabsent.

03. Ihatag ang saktong oras sa trabaho – Kinahanglan mahibaloan nato nga kinahanglan nga mosulod sa trabaho sa saktong oras ug ibubo ang saktong trabaho matag oras.

04. Respetuha ang mga tawo ug butang sa sulod sa kompanya – importante kaayo ang respeto sa mga kauban sa trabaho apil na ang mga gamit sa sulod sa kompanya.

05. Kahibalo makisama – Kung anaay kleyente o kustomer kinahanglan nga maayong mo abe-abe kanila ug makahibalo mohatag ug maayong serbisyo.

06. Mangayo ug tabang – ayaw kahadlok mangayo ug tabang gikan sa mga kauban labi ug ikaw naglisod sa trabaho. Walay dautan sa pagpangayo ug tabang labi na usab ug dili nimo mahimo ug maayo ang imong trabaho.
Source: https://blog.philjobnet.gov.ph/
Image credit: http://www.lawyerswithdepression.com/

Facebook Comments