Patagna Ko i?

41

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana?
Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania
na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (September 25, 2019 – Wednesday)


ARIES – Tinood ba ang mga damgo? Depende kini sa lebel sa imong
pagsabot. Mamahimo kang komportable sa imong mga damgo sa kinabuhi
kay mamahimo man kini nimong sumbanan sa imong pagasenso. Kung
unsa imong gipunterya sa imong kinabuhi mao kini ang pwede nimong
maabot.

TAURUS – Kung pasagdan nimo ang usa ka problema mamahimong dili kini
masulbad. Apan bisan kung dili ka pa sigurado sa mamahimong sangputan
sa imong gihimong pagpaningkamot ang importante aduna kay gibuhat. Sa
pagkakaron maayo ang imong gibuhat nga aduna kay gihimo nga plano sa
kinabuhi.

GEMINI – Adunay moabot kanimo nga usa ka sitwasyon karon nga sa
imong tan-aw dili kaayo makatabang kanimo. Nanginahanglan kini ug
plano kung unsaon nimo ug sulbad apan ayawg kaminosi ang imong
katakos sa pagbantog niini. Modako kini nga problema kung dili nimo
masulbad karon.

CANCER – Kini nga problema karon nga imong gisagubang makatabang
kanimo labi na ug taas kag pasensya sa paghulat ug pagpangita sa
kasulbaran niini. Ang imong pagpaningkamot sa pagpangita ug kasulbaran
mamahimong magmabungahon. Ayaw ug pagdali-dali kay medyo dugay na
ra ba nimo kining nasinati busa hulat lang sa maayong mahitabo pagabot sa
saktong panahon.LEO – Nakabantay ka sa tabang nga gihatag kanimo apan dili ka angayan
mo kompyansa. Ayaw lang ug palabie ang imong dili pagkomyansa sa
maong tabang kay adunay mamahimong risgo usab niini. Itago lang kini sa
imong kaugalingon nga maong lakang kay makabenepisyo ka gihapon sa
maong tabang pagabot sa panahon.

VIRGO – Ang uban moasenso pinaagi sa pagtamod sa ginahimo ug tabang
sa uban. Dako ug ikatabang ang imong lakang ang pagpangutana sa uban
ug diri ka makita ug maayong pamaagi. Dili na kinahanglan nga maniid ka
pa sa ginabuhaaat sa uban, mas maayo nga magmatinud-anon lamang kay
daghan ang mas motabang kanimo.


LIBRA – Naanad na kita sa giingon nga dinalian nga resulta. Kung matabo
kitag lisod nga trabahoon ug nanginahanglan ug pasensya maghuna-huna
dayon tag pinadali nga pamaagi. Pagminaro usab, kinahanglan nimo ang
pasensya karong panahona ug ayaw pagdali-dali, saligi ang imong
paghulat-hulat nga adunay maayong resulta niini.

SCORPIO – Mabantayan nimo ang pagbalik sa imong pokos sa mga butang
nga imong ginahimo. Klaro alang kanimo karon nga mga butang nga wala
kanimo kaniadto abunda na karon. Andama ang imong kaugalingon sa
umaabot nimong pagasenso sa imong kinabuhi.

SAGITTARIUS – Adunay kinahanglan nga sundon sa imong pakiglambigit
karon sa ubang tawo. Kini mahitungod na sa mga butang nga alang kanimo
pwede na apan dili madawat sa uban. Bisan pa man nagkasumpaki ang
inyong mga pamaagi, adunay maayong kalampusan ang mahimong bunga
niini. Basin mao usab kini ang sinugdanan na sa maayong butang nga
inyong pagabuhaton nga proyekto.

CAPRICORN – Puro lang negatibo ang imong nakita sa dihang imong
gipakli ang panghitabo kaniadto. Apan nakita usab nimo kini nga dakong
natabng sa imong estado karon. Nakita usab nimo ang benipisyo ug nakuha
gikan niini. Usahay ang mga wala planoha nga panghitabo maoy maghatag
ug kaayuhan kanato.

AQUARIUS – Matingala ka sa maayong resulta sa mga tawo nga nihimo sa
mga salida kay perpekto kini bisan pa man sa mga gagmayng detalye.
Maayo kini nga pamaagi aron usab detalyado ang salida ug mura gayud ug
tinood. Ang makita lang sa mga katawhan mao ang maayo nga salida ug
dili ang mga sipyat sa pagbuhat sa pelikula. Apan para kanimo dili
kinahanglan nga mamahimong perpektuhon pa ang kinabuhi. Didto lang
pagpokos sa mga panginahanglanon lang nimo.

PISCES – Imong gihatagan ug pasalamat ang imong kaugalingon bisan pa
man nga dili sayon nga dalan ang imong mga naagian. Pasensya ug
pagpaningkamot maoy imong gibuhat ug nagbunga kini ug kaayuhan. Bisan
pa man sa kalisod nga imong mga naagian imo kining nabuntog ug nakita
pud ni sa ubang tawo.

Source: proastro.com

Facebook Comments