Patagna Ko i?

28

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (October 17, 2019 – THURSDAY)


ARIES – Ang sulod sa atoang kasing-kasing aduna ba kahay tingog? Kalma ba siya karon ug kalit mausab unya taud-taud? Ayaw kinig huna-hunaa kay mo kalma ra kini siya. Apan kung nagkinahanglan kini ug pagtagad, itago lang kini sa imong kahiladman.

TAURUS – Deretso ug walay problema nga kasaga nga makita sa mga hingkud ngadto na sa mga kabataan. Kung mas bata mas gamay ra ang kahibalo sa pagduha-duha ug sa mga imposibleng butang. Wala pa nibutho kining atoang kahibalo ug mogawas ra kini inig abot sa panahon. Apan kung makabenepisyo ka niing mga butanga mas maayo kung buhaton nimo kini.

GEMINI – Ayaw ug itukmod imong kaugalingon sa pagdali-dali sa usa ka butang sa pagpangita ug daling solusyon kay aduna ka pay gusto mahitabo sa pagkakaron. Apan ang imong taas nga pasensya ug pagporsege adunay maayong resulta niini.

CANCER – Ang pagpanghilabot sa uban diha kanimo nakapahimo nimong andam ug armado. Kung ang ilang mga insensitibong pulong sa usa ka plano nga doul sa imong kasing-kasing adunay sagol nga selos ayaw ug kabalaka. Ayaw ipakita ang imong kahambog, hinoon ipakita lang ang imong katakos kay mao kini ang importante sa pagkakaron.

LEO – Ang imong mga prioridad sa kinabuhi mamahimong mawagtang kung imong unahon ang pagpakita ug kaayo sa uban. Makita usab nimo ang kalainan sa pagtabang sa uban ug ang pagmanipula kanila. Ang mahitabo hinoon kay magdoble pa ang lebel sa kakapoy kung imong pugson imong kaugalingon ug makapungot pa sa ubang tawo ang imong ginahimo. Be Honest, mao kini ang imong angayan nga buhaton.
VIRGO – Mabantayan nimo sa ubang tawo nga taas ug panglantaw nila sa imo apan usahay masayop kay molagpas paman niini sa imong pagka ikaw. Apan dili nimo mabasol imong kaugalingon sa ilang panglantaw. Ang paghimo ug lakang karon dili risgo kay para man kini sa kadaghanan. Padayon lang sa imong lakang bisan hinay-hinay para dili ka magkalisod.

LIBRA – Maayo alang kanimo ang usa ka opinion gikan sa imong higala mahitungod na sa usa ka sensitibong butang. Ayaw pag duha-duha ug dawat kung nanginahanglan ka niini nga tabang. Hinoon, testingi ang imong kaugalingon nga madugangan pa imong kahibalo niining tawhana. Salig lang niya bisan pa man ug sakit ang kamatuoran.

SCORPIO – Kung gusto ka ug maayong lakaw sa imong mga gimbuhaton, paghimo ug makaya ug tinud-anay nga skedyul. Kinahanglan nimong kontrolahon ang imong pagporsegue ug pagkamabuhaton. Ayaw na pagkasuko kung unsay nakapalangan o problema sa imong trabaho. Padayon ug atubanga, ug dawata ang hinungdan sa maong problema.

SAGITTARIUS – Kung nakasabot ang uban o wala sa panultihon nga ‘nothing ventured, nothing gained,’ ikaw nakasabot niini. Apan ang ideya nga naghatag ug inspirasyon mamahimong sukwahi kung gamitan nimo ug calculator kay nanginahanglan kini ug dakong oras ug kwarta. Kung unsa man ang pachada tan-awon sa papel pachada pud ang resulta niini kung tagaan lang ug maayong plano.

CAPRICORN – E alarma ang imong huna-huna kung sa imong tan-aw sobra ka na ka ambisyoso. Mahadlok ka nga mosipyat ka sa ubang tawo busa akuhon nimo ang tanang trabaho. Diri ka makapangutana kung hangtud-kanus-a kini? Ang susi sa resulta nga matinud-anon nagsumikad diha sa maayong pagpanagsabot-sabot.

AQUARIUS – Ang kwarta daw mo estorya ug para kanimo niining higayuna nahimong adunay utlanan ang panghitabo. Bisan pa man ug daghang kwarta ang imong e wadwad mahubas ra gihapon kini apan temporaryo ra kini sa pagkakaron. Dili malikayan ang pagbasol labi na ug adunay kalambigitan sa relasyon sa kwarta, pagduha-duha ug pasensya.

PISCES – Dili ka makigatubang ug makigsanka sa walay kapadulngan bisan pa man ug klaro ang imong lakang ug komportable ka niini. Ang imong pagduha-duha maoy nagsugnod sa pagkawala sa hinay-hinay sa imong pagsalig. Tan-awa ug ipalawig pa ang imong emahinasyon sa imong pagbuhat sa mga butang kay ang imong kaugalingon ra ang imong kadapig karon.

Source: proastro.com

Facebook Comments