Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini
giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi,
pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 22, 2019 – FRIDAY)

ARIES – Makapahiyom ka ba kung makabasa ka ug usa ka atrological
nga libro nga ang usa daw ka aries walay pasensya ug insensitibo.
Tinoud, apan ikaw nga usa ka aries, malingaw sa imong kalibutan nga
medyo lisod ug adunay kanunay nga dinalian nga buluhaton. Kung dali ra
nimo masulbad ang usa ka butang, lisud-lisuron nimo ang imong
kaugalingon para mainteres ka niani. Apan, dugangan ra nimo ang
imong enerhiya ug himoa kini nga daghan ang makabenepisyo. Tabuka
na karon ang angay nimong tabukon kay basin magmahay ka.


TAURUS – Ang ubang tawo nagtoo jud nga ikaw ang pinakagahi ug ulo
nga ilang nailhan. Basi siguro sa nahitabo kanimo kaniadto nga wala ka
ni duyog niining mga tawhana sa ilang gusto. Apan alang kanimo,
kinahanglan nga ikaw jud ang modiseder ug ikaw mismo ang
maningkamot nga mahibaloan ang mga saktong pamaagi. Apan ang
imong pagkamagahi karon kinahanglan nimong usbon gamay, basin
mao kini ang makatabang kanimo.

GEMINI – Nakadumdom ka ba sa una sa inyong ekwelahan sa
pangutana nga unsay mas bug-at ang usa ka kilo nga puthaw o ang usa
ka kilo nga gapas? Siguro dali ra nimo kini natubag nga pangutana
kaniadto bisan pa man ug medyo nalisdan ka ug gamay. Usahay man
gud, malisdan ta sa mga pangutana labi na ug dili ta maminaw ug
maayo. Tutok karon sa mga butang ug testingi nga dili ka malisdan niini
pinaagi sa pag pokos kung unsa gayud kini ka sayon.

CANCER – Sa imong pagtan-aw karon sa imong palibot, nakapangutana
ka ba nga dili ni mao nga lugar alang kanimo? Matud pa ang sentomas
sa kabag-uhan katingad-an kaayo. Relax lang sa imong pag adjust sa
bag-o nga sitwasyon, Kay parehas ra kini ug konektado sa imong sa
imong gigikanan. Lisod kab-uton, positibo kaayo ug mahinungdanon
kining kabag-uhan nimo karon, saligi nga kung unsa man kini nga
kabag-uhan.

LEO – Sigurado apan hadlok kung imong ilapag ang imong mga baraha
sa lamesa. Kahibalo man gud ka sa gitawag ug hayag o kahayag ug
kining gitawag nga sekreto. Imbes imong ipakita ang imong mga
tinaguan, mas maayo siguro nga taguan sa nimo ang ubang aspeto sa
imong pagkatawo. Pwede nimong ipakita ang imong kaugalingon apan
dili pa kini mao ang panahon.

VIRGO – Masurpresa nimo ang imong mismong kaugalingon sa imong
pagkamasaligan. Sukad kaniadto imong nakab-ot ang tanang butang nga
gusto nimong kab-uton. Himoa kini nga sumbanan sa imong
pagporsegue sa mga butang nga imong buhaton ug lagpas pa sa imong
utlanan karon. Madiskobrehan nimo nga ang imong pagkab-ot sa mga
butang nga imong gusto labaw pa sa imong abilidad.

LIBRA – Kasagara kanato mao ra jud ang maganahan kung unsay mailhan. Kung sakto ang panghitabo para kanato, dawaton nako kini kay sigurado man ta niini. Usahay pud kung masipyat kita higpit pud kaayo kita sa atoang mga kaugalingon. Mas maayo nga maghimo kag bag-ong konclusion sa mga panghitabo karon sa imong kinabuhi. Ang angay buhaton nimo karon kay mosakay sa mga butang o sitwasyon nga kahibalo ka na sa sangputanan.

SCORPIO – Maghinay-hinay gayud kita labi na sa mga maayong balita nga atoang madawatan. Dawaton nato tanang mga positibong mga butang nga moagi kanato. Aduna dayon gamay nga paglaum na mabatian kung positibo kini nga mga sitwasyon ug butang. Ayaw lang pagsalig ug paglaum ang saligan, gikinahanglan pud ang ubang mga aspeto sa imong pagkatawo ug aksyon para makatabang sa imong pagtoo karon. Laumi ang mga oportunidad para nimo karon ug hugta pa ang imong pagtoo.

SAGITTARIUS – Sa atong pagbaliktan-aw o pagrepaso diri nato mahibaloan ug makadesider nga maayo ang usa ka salida. Apan mao kini pud ang hinungdan nga matan-aw gayud nato kini nga salida. Mas maayo gayud nga makita ang mga lisod sabton nga bahin sa maong salida kaysa maghimo-himo kag imohang pagrepaso niini sa imong kaugalingon. Para makita nimo kung asa ang malipayon nga eksina mas maayo gayud nga tutukan nimo ang salida.

CAPRICORN – Giawhag ba nimo ang imong kaugalingon sa sobra nimong determinasyon karon? Usahay man gud kay masobrahan ra nato ang atoang pagpokos sa usa ka butang. Pwede nimong ipakita sa ubang tawo ang imong pagkadeterminado. Apan magmalampuson ka niini kay kalma ka man ug misunod gayud sa mga saktong pamaagi nga magdala ug maayong resulta ug mamahimo kang impresibo sa ubang tawo.

AQUARIUS – Mas mokusog pa ang pamaagi sa imong pagpakita sa imong abilad karon. Ang pagsalig sa imong kaugalingon maoy usa ka butang nga makapakusog niini. Apan lahi pud nga estorya ang pagpakita sa imong kalidad ug abilidad sa ubang tawo. Ang mga nakaila kanimo nisalig na sa kung unsa ang imong katakos. Nisalig sila kanimo ug anaa sila sa luwas nga mga kamot.

PISCES – Dili mohunong ang usa ka tawo sa pagpangutana ug pag-atubang kanimo kung ihatag pa nimo ang pikas pa nimo nga aping. Apan kung ila kining ipadayon di ba kaha mahimong gubot hinoon ang sitwasyon? Mag atubang man gud ka karon sa usa ka bakikaw kaayo nga sitwasyon. Ayaw ug atras, depensahe ang imong kaugalingon kay wala nimo nabuhat ang usa ka salaud.

Source: proastro.com

Facebook Comments