Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

i-FM CDO Horoscope (December 4, 2019)

ARIES – Suportahan ka sa mga bitoon kung gikinahanglan nimo nga masayran kung kinsa ang andam motabang ug magdumili ug suporta sa imong mga plano. Gumikan niini gikinahanglan nimo nga siguraduhon ang imong mga relasyon sa mga tawo sa imong palibot. Kung si kinsa man ang kabalo moila sa imong mga paningkamot mao ang imong tinood nga mga kauban.


TAURUS – Ang imong papel sa trabahoan mahimong usa ka importanteng butang karon, tungod niini aduna kay gahum para usbon ang pipila ka mga butang. Sulayi sa pagpanarbaho sa laing kompanya aron mas mapuslan pa nimo ang imong mga talento. Kaya nimo nga walaon ang imong mga kahadlok ug pagduda pinaagi sa pagpahinumdum sa mga butang ug kalampusan nga imong nahimo kaniadto. Makatabang kini aron makuha nimo ang mga butang nga wala pa nimo nasulayan.

GEMINI – Nalukop na namo sa pagtan-aw ang Web aron tun-an ang usa ka parikular nga sakit nga sa ulahi usa lang diay ka simple nga balatian. Hinoon dili kita angay nga magkompyansa, ang simple nga sip-on mahimong acute pneumonia diay, ang gamay nga pangatol mahimong usa diay ka dilikado nga sakit. Posible usab nga sobra ra ang imong pagbasa sa usa ka sitwasyon karon. Pag-amping ug mahimong positibo kanunay.

CANCER – Mahimo nimo nga mapaubsan ang imong stress levels pinaagi sa paglikay nga maapil sa kasamok mahitungod sa relasyon. Hinoon, tan-awa pag-ayo kung unsa ang kalamboan nga imong makuha pinaagi sa pagplastar sa imong relasyon ngadto sa usa ka tawo. Kini nga proseso ang moresulta sa pagkahimong bukas sa usag usa. Ang paglig-on sa pagsalig ang mahimong sinugdanan sa pagsaka sa level sa kasood.

LEO – Ang imong pagpakigsosyo, pinaagi sa propesyonal o personal man ang mas monindot karong mga panahona. Hinoon ayaw pagpirma sa mga contractual lamang nga kasabotan karon gumikan kay kini sila mahimong walay klaro.Hinumdomi nga kung adunay kasabotan nga walay klaro, pangutana glayon aron imo kining masabtan ug maklaro kung unsa ang ilang gihulat ug gusto mahitabo gikan kanimo.

VIRGO – Ang pagbaton sa walay liko liko ug derecho nga kinaiya ang mahimong makatabang kanimo karong panahona. Ang pagtan-aw usab nimo sa kamatooran sa usa ka sitwasyon maoy makahatag kanimo ug pamaagi aron usbon ang imong kinaiya ngadto sa pagmatngon sa mga butang nga imong gusto karon ug sa umaabot. Nindot karon nga panahon aron magbuhat ka ug bag-ong pamaagi.

LIBRA – Ang pagbaton ug respeto ug pagdayeg usahay nanginahanglan kanato nga musogo ug moyamar. Hinoon dili nato hunahunaon nga kanunay nalang kining duha ka pamaagi moabot gilayon kung atong kinahanglanon. Hinumdumi nga ang pagbarog sa atong pagtoo ang makahatag kanato ug respeto ug pagdayeg busa dinhi nimo masayran nga makakuha ka ug suporta pinaagi niini.

SCORPIO – Aduna kay suporta sa mga bitoon aron buhaton ang mga butang may kalambigitan sa imong panimalay ug usbon kini hilabi na gayud ang mga dili na makatabang kanimo. Ang imong mga nindot nga kagahapon dili na kinahanglan nga ipahawid mo pa sa imong kaugalingon aron lamang makahimo ug nindot nga relasyon. Ang simpleng panag-estorya kauban ang membro sa imong pamilya igo na aron makahimo ka ug lig-on nga kagahapon ug mas malamboon nga relasyon.

SAGITTARIUS – Ang imong pamaagi ngadto sa kalamposan ang nanginahanglan karon ug pag-usab, hilabi na gayud kung grabeh na ang imong pagpaningkamnot karon. Ayaw kahadlok nga mopaholay o mopalayo sa usa ka plano o proyekto nga maoy hinungdan sa pagkahurot sa imong panahon karon. Kung gikinahanglan sa uban nga kanunay kang anaa, suportahi sila apan kinahanglan usab nga masayod ug maanad sila nga wala ka sa matag karon ug unya.

CAPRICORN – Importante karon ang imong relasyon ngadto sa kwarta. Gikinahanglan nimo nga menos menosan ang gasto kung nagplano ka ka nga mas monindot pa ang imong kahimtang pinasyal sa umaabot. Andama ang imong lain pang plano aron matuman kini. Ang gamay nga pagplano ug paglantaw sa unahan mahimong pektibo karon busa gamita kini. Mahimong malampasan nimo ang pinansyal nga kalisud kung matuman nimo ang mga nindot nga plano.

AQUARIUS – Ang pagkumbinse sa usa ka tawo ug pagkuha sa iyang simpatiya ug suporta ang posibleng nagkinahanglan kanimo sa paghimo ug mas nindot nga mga pangutana. Sakto ka kung ginahimo nimo ang imong pangutana sa paagi nga maglisud sila sa pagdili niini. Ang usa ka kinasingkasing usab nga komento maoy usa ka nindot nga hinagiban nga pwede nimong gamiton. Kung tininood lang kanunay ang imong intensyon, sigurado na ang imong relasyon ngadto sa uban.

PISCES – Ang imong mga damgo maoy mahimo nimong tiket ngadto sa kalampusan. Bantayi kanunay ang imong mga makita sa kagabhion. Hinumdumi nga ang pagbaton ug abilidad nga mamugnaon ang nanginahanglan kanimo aron mahimong mapasayloon sa imong mga sayop kaniadto. Ang pagbaton ug hinlo nga mentalidad makahatag kanimo ug higayon nga mapagawas ang imong gibati. Apil na usab niini ang mga pagbati ug relasyon ngadto sa uban.

Source: proastro.com

Facebook Comments