Patagna Ko i?

29

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (January 14, 2020 – TUESDAY)

ARIES – Kinahanglan ba ug gamayng pagbag-o o gamayng tuklod sa usa ka sitwasyon kay mao kini ang mas maayo. Medyo kulbahinam kini nga panghitabo karon ug ginamayng kalisod. Apan mas maayo nga bantayan nimo kini nga panghitabo, kay kung aduna kay usbon nga gamay ug mamahimong mosipyat kini, ikaw ra gihapon ang mo-ayo niini.

TAURUS – Adunay usa ka tawo nga midawat ug nakasabot kanimo karon sa kagahi sa imong ulo mahitungod na sa usa ka sitwasyon. Gusto nimo kining himoon sa imong kaugalingong pamaagi. Unsaon na lang ang ubang tawo nga naningkamot usab sa maong sitwasyon nga masulbad. Mas maayo kung makigsabot ka nila aron dili ka maglisod ug magmalipayon ka pa.

GEMINI – Buhata ang imong parte bisan pa man ug naghimo na ang imong mga kauban sa ilang trabaho para madali ang tanan. Bisan pa man ug dili nila makita ang imong gibuhat ang importante gihimo nimo ang imong parte ug nahimong gaan ang trabaho. Mamahimong mabantayan ra nila ang imong nabuhat para mogaan ang trabaho puhon.

CANCER – Walay moingon kanimo nga kung unsay imong angayan buhaton, apan mas daghan ang benepisyo kung adunay motabang diha kanimo gikan sa ubang tawo. Mas maayo kung adunay ubang tawo nga imong makauban ug masabot-sabot para mahibaloan nimo ang mga tubag sa imong pangutana busa ayaw sila ug ituklod palayo.

LEO – Maulian ka karon sa imong gibati kay abi nimog manag lahi ang imong gihunahuna ug ang gihunahuna pud sa uban. Nakahunahuna na ka nga mopadayon na lang bisan ug naginusara bisan ug walay tabang sa uban. Apan baguhay lang nimo nahibaloan nga adunay usa ka tawo nga motabang kanimo. Mao na kini nga panahon nga mopadayon na ka sa inyong gabuhaton, kay duna ka nay kauban.
VIRGO – Testingi ug tan-aw ang usa ka isyu sa imong kinabuhi nga mura ug dako nga babag apan pwede ka magandam ug dako nga martilyo. Kini nga sitwasyon dili nimo masulbad kung ikaw lang maginusara. Kung kinahanglanon jud nimo kini nga sulbaron, nanginahanglan ka ug mga kauban aron kini masulbad. Nanginahanglan siya ug daghan ang mosulbad sa maong problema kay dili nimo kini makaya kung ikaw lang maginusara.

LIBRA – Adunay kay mga kauban karon sa imong pagasdang. Adunay daghang motabang kanimo karon nga nagpahipi lang sa imong doul. Abi nimog ikaw ra maginusara nga mosulbad niini, nasayop ka. Ayaw na paghunahuna ug lawom u makadaghan, prepara ang imong kaugalingon kay wala ka nay panahon nga maghunahuna pa.

SCORPIO – Nasabtan ba nimo nga adunay kahibalo gayud sa imong pagkatawo? Ang imong pagkamesteryoso lisod tugkaron sa ubang tawo. Apan kung adunay usa ka tawo nga mosugod na ug salig kanimo, diri na magsugod nga modaghan ang mosuporta kanimo. Panahon na nga tangtangon nimo ang babag diha sa imong pagkatawo ug taboa kining mga tawo nga andam motabang kanimo.

SAGITTARIUS – Nabantayan na nimo ang reaksyon sa usa ka tawo sa imong batasan sa usa ka pamaagi. Kahibalo ka na usab kung nganong ingon ani ang ilang pagsabot kanimo. Adunay mga tawo nga madawat ka kung kinsa ka, apan mas maayo kung maabeabehon ka kanila. Kini makabenepisyo kanimo bisan pa man ug supak kini alang kanimo.

CAPRICORN – Ang imong desiplina sa imong kaugalingon maoy gaganahan sa uban. Tungod niini mamahimong dili nimo masabtan na dayon ang ubang tawo. Ang imong gipakita nga personalidad karon maoy hinungdan nga mamahimong resulta sa dili pagsinabtanay. Apan adunay usa ka tawo karon ang nakasabot kanimo, labi na sa imong mga pamaagi ug panghunahuna. Ayaw lang ipakita ang imong talandagon nga parte sa imong pagkatawo.

AQUARIUS – Adunay luna sa imong pagkatawo karon nga magustuhan sa ubang tawo diha kanimo. Apan wala kini nimo namatikdan tungod kay alang kanimo lisod kab-uton. Busa dili nimo gusto nga maghinay-hinay ug mamahimong komportable ug taman na lang kini sa imong huna-huna. Ang moabutay nga panghitabo karon sa imong kinabuhi mas makaayo diha kanimo, makapahulay ang imong huna-huna ug mas paspas kini kaysa sa imong gihunahuna.

PISCES – Panahon na karong sa pagusab sa naandang kahimtang kung ang imong karelasyon ang pagahisgutan. Kung unsa man ang problema ninyong duha, kinahanglan nga adunay maayong basehan ug sanglitanan. Bout pasabot nga adunay panahon nga kinahanglan na nga mopadayon ug kalimtan na ang tanan ug isirado na ang maong isyu. Pagsinabtanay ug pagpakighinabi sa usag-usa ug mas maayo nga ikaw ang mohimo sa unang lakang.

Source: mynimo.com

Facebook Comments