Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (October 30, 2018 Tuesday)

ARIES – Ang personal nga panginahanglan ang imong prioridad. Katunga sa
imong pagkatawo mura kag sobra ka dalo sa mga mata sa mga tawo. Apan
gikinahanglan lang nga ipasabot nimo ang imong tumong ug tinguha nganong
mao kini imong gustong mahitabo. Ang usa ka dalo nga tawo lang ang dili
makasabot niining hitabu-a.


TAURUS – Usa ka kabalaka modako karon ug sa imong tanaw mas sayon
sultihon apan lisod buhaton. Apan anaa ka karon sa usa ka luwas nga
sitwasyon busa walay angay kabalak-an. Ang kabitoonan karon uyon kanimo
ug makapaniguro ka nga di na kini modako ug mosaka pa nga problema. Sa
imong maayong panglantaw ang lisod dumalaon mamahimong sayon.

GEMINI – Ang mga bitoon karon niduyog kanimo labi na sa imong problema
sa mga sitwasyon ug labi na sa mga tawo. Mamahimong sayon ka ra karon
madutlan sa tungod sa imong gibati. Apan kinahanglan nimo ipangutana ang
mga butang nga kinahanglan ipangutana labi na nga kung kinahanglan nimo
mahibaloan kining mga butanga para di ka mabalaka.

CANCER – Bation nimo ang kapakyas sa usa ka butang nga gipugos
pagpadawat kanimo nga way laing kapilian kung dili dwaton kini. Apan
importante nga naa kay pagsalig sa imong kaugalingon ug mitoo ka sa mga
nahitabo karon. Basin nitoo ka nga usa ka katig-paniid lamang apan
makahatag ka ug soporta nga mapasalamatong dawaton sa uban.

LEO – Sa usa ka sitwasyon adunay daghan nga panghitabo nga wa nimo
nakita sa imong mga mata. Busa gikinahanglan ug kadasig sa imong
kaugalingon nga pangitaon ang tinubdan niining problemaha. Salig sa imong
kaalam aron mahibaloan nimo kung kanus-a moatras niini ug wala
pagtabang sa usa ka sitwasyon nga kinahanglan lang pasagdan nga mag-
inusara kini.

VIRGO – Importante nga mangahas ka sa pagdamgo ug usab nga
kinahanglan mototok sa mensahe o mga suhestyon nga gikan sa pagbuhat
sa usa ka butang. Bisan kung ang mensahe konektado gikan sa imong
damgo makakuha kag maayo nga pagsabot sa maong pangandoy.

LIBRA – Kitang tanan adunay kaalam ug kahibalo nga ang tanang kaayuhan
ndunay katapusan. Apan ang atong gusto nga kita ang magbout sa unsay
mahitabo sa katapusan o di kaha uyon kanato. Bisan pa man nga di nimo
matagna ang sangputanan sa mga panghitabo sa imong kalibutan, ang
importante nga dawaton nimo kung unsa man ang resulta niini.

SCORPIO – Dawata ang usa ka positbo ug kadasig nga gi hanyag kanimo
karon dili lang makadasig kini kanimo nga parte sa imong pagkatawo apan
tataw nga kini dako ug ikatabang kanimo. Ang pagka negatibo nga imong
gihuna-huna nga wa nay mamahimong kausaban sa kinabuhi mausab na kini
ug mapasalamaton ka kay tungod niini mapalambo ang imong kinabuhi bisan
ginagmay.

SAGITTARIUS – Kung sa atong tan-aw nga ang uban tawo adunay mas taas
ug mga kamot, kini makapaubos sa atong pagtoo nga atoang abilidad ug
kakugi walay padulngan. Apan ayaw pagtoo kaayo sa imong nahimong
pagtoo nga wa kay maabot. Dili man makasolbad kini sa problema dayon,
apan kini mamahimong makapasugod sa imong mga lakang nga makontrola
ang mga sitwasyon pagabot sa panahon.

CAPRICORN – Klaro nga nagkinahanglan ug panagsabot-sabot para
mahibaloan kung asa mo wa magkasinabot apan ang importante sa tanan
kung asa mo nagkasinabot. Kamong duha nagkasinabot ug nagsaluhay ug
parehas nga ideya ug panglantaw ug kabalo mo kung asa mo
makabinepisyo sa inyong pagtinabangay. Kini nga panghitabo makahatag
kaninyo duha ug kaayuhan ug hayag nga ugma.

AQUARIUS – Makita nimo ang sayop ug ang mga kinahanglan ayuhon sa usa ka sitwasyon ug mga kasabutan ug siguro makita nimo usab ang pwede nimong buhaton nga kaayo sa usa ka sitwasyon. Bisan pa man kabalo unsaon pag ayo sa mga sitwasyon ayaw pagdali-dali sa resulta niini. Pwede nimong magikon ang mga sitwasyon apan sa pagkakaron, huna-hunaa sa ug ayo bag-o ka moaksyon.

PISCES – Kitang tanan usahay molagpas pa sa atong mga nahimong mga
butang nga makapauyon sa uban, apan ang ubang tawo dili jud mobati ug
gana ug paguyon sa atong mga nahimo. Maayo unta kung ang mga tawo nga atong gipakitaan sa atong katakos madawat unta ka nila kung unsa ka. Para mobalanse ang tanan, ang angay buhaton ang dili pagka aron ignon ug e relax ang kaugalingon.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments