RMN Todo Milyones Grand Draw Maangay Itan

38

Ita nga aldawen iti bongga nga Grand Draw iti RMN Todo Milyones 2018 idiay Covered Court ti Barangay 22, Laoag City, Sabado, July 14, 2018, 2pm.

1 Million pesos ti Grand Prize para iti nagasat a mabunot nga maangay idiay Metro Manila basar iti pre-draw ken iti Laoag City met iti maysa a major prize nga P20,000 ken dua nga tig P 5,000 pesos, aggatad 3 Million worth of prizes nga maited nationwide.

Haan laeng a draw ti mai-highlight iti nasao nga aktibidad nu di ket adu pay iti paay-ayam ken pa-contest a pakangabakan ti nadumaduma a papremyo sagut ti RMN ken 99.5 iFM ken dagiti sponsors.

Facebook Comments