Yours Truly iFM October 13, 2021

8

Yours Truly iFM October 13, 2021 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)
Dear iFM,
Hello mga iDol! Kumusta kamoiDol Julee Strawberry kag iDolBruno Banana! Please call me Gingging of Banate,41 years old kag may tatlo ka kabataan. Ang akon bana isa kaOFW. Dalagku na ang amon kabataan mgaidol. Plain housewife lang ako kagtama ka dependent sa akon bana. Amo ina ang masaklap kay bisannakahibalo ako nga aside sa amonmay iban nga babaye ang akon banaindi ko mahimo nga bulagan sya kaywala ako sang income. Isa ina sa rason kun ngaa maisogang bana ko maghambala nga “baya-ina lang ko bala” kay nakahibalo sya ngamangin makakaluluoy ang akon sitwasyon oras nga bulagan ko sya. Ang masakit pa kay gina apinan pa sya sang akon ugangan kag ginapakalain akosa bilog nila nga pamilya. Daw indi nagani ako ka panghilam-os atipan sangkabataan kag sang amon panimalayako pa gid ya ang wala pulos nga asawa. Mga idol, kinahanglan ko bala nga mag-effortagud nga mabawi ang mga pagpakalain sang pamilya nila sa akon? 
Yours Truly,
Gingging

Facebook Comments