i Kalami! ‘Energy & Time Saving Tips’

13

Mga iDOL! aniay mga pipila ka mga tips sulod sa usa kagatos nga mga tips nga pwedeng makatabang kanimo labi na ug nagdaginot ka sa imong oras ug kwarta…

01. Gamit ug LED lighting o dika ha CFK Bulbs kay modonar kini ug dugay kompara sa incandescent nga suga.


02. Mas maayo ug daghang bintana ang inyong panimalay, kay diri nimo makuha ang natural nga hayag ug ma enjoy pa nimo ang pagsidlak sa adlaw.

03. Palunga ang imong mga suga labi na ug mogawas ka sa imong kwarto o sa imong panimalay.

04. Labi kinamot ang imong mga senina labi na ug gamay ra ang imong labhunon ug ayaw na ug gamit ug washing machine.

05. Palunga ang imong mga gadget ug wifi box labi na ug matulog ka na.

Mga idol, aduna pay daghang mga sayun buhaton nga mga tips nga mamahimong sundon para makasave ka ug panahon ug kwarta. Bisitahi kining site nga makita ubos niining mga tips…

Source: https://theminimalistvegan.com/live-a-more-sustainable-lifestyle/
Image credit: Reader’s Digest

Facebook Comments