Patagna Ko i?

20

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (January 16, 2020 THURSDAY)


ARIES – Ang nahibaloan sa mga kabataan, nga kung naa sila’y pangayuon sa usa ka hingkod na ug dili sila tagaan, didto sila sa uban basin pwede sila tagaan. Ang kalampusan alang kanila nagsumikad sa uban nga mosabot kanila ug mosugot sa ilang gusto. Kung nakasinati ka ug wa sugta ang hangyo, bout pasabot ani, nga temporary lang kini. Mahitabo kini kung adunay usa ka tawo nga motabang kanimo ug mosabot nganong importante kini kanimo.

TAURUS – Ang pagbati nga kita nalubong ug naugbok matud pa makapangnugon kini nga unta nakita na nato ang kamatouran unya adunay babag nga nahitabo. Murag nakita na nato nga ang usa ka oportunidad unya di nato kin makab-ot tungod sa limitasyon. Apan kung kini imo jud nga kab-oton ubanan sa kaisog ug puno sa pagsalig kini makapa kalingkawas kanimo sa mga babag nga naghawid kanimo karon.

GEMINI – Atoang nakita ang mga pagsuway sa kinabuhi kanato nga murag gibinuangan kita sa langit. Mura tag gibiay-biay ug gikataw-an sa atoang pamati. Apan kung atoang malampasan kining mga butanga kita usab bation ug ka dasig ug pagkamalipayon. Kung naka sinati ka karon ug hagit kanimo, tutuki ug lagpasi kini nga pagsuway.

CANCER – Pakusgi pa ang imong pagtoo gikan sa imong mga nadawatan. Ikaw makatabang ug usa ka positibo nga resulta sa usa ka tawo ug ang kaayuhan niini imong maani apan dili nimo masinati dayon. Kini usab ang panahon nga mahimong kusgan, isog ug mapinanggaon. Adunay premyo nga naghuwat kanimo kung kini imong mabuhat.

LEO Ang mga tawong mosupak sa mga naandan ug modasig sa uban nga dawaton ang kausaban dili makadaug ug premyo nga pagkapopular. Kay ang pag bungkag ug pagbag-o sa mga naandan naadunay risgo ug kahadlok. Kung sobra ka kamapahimoslanon, usa ka kamapasagaron ug buang-buang. Salig sa imong kaugalingong rason kung nganong kinahanglang bag-uhon ang naandan na. Tinood ka sa imong pagtoo nga niabot na ang panahon para buhaton kini bisan daghan ang mobabag kanimo.

VIRGO – Kining ideya karon nakapaaghat kanimo apan gamita kini para mo asenso ka.  Sakto kini nga rason nga ipadayon apan ayaw ug pagdali-dali sa resulta ug labi na ikaw ra maginusara ang mobuhat niini. Mas modali pa ang pagasenso kung makita nimo ang kaayuhan niini ug tataw kini kaayo.

LIBRA – Kung sa atoang pagtoo nga ang swerte toa ra nabusy sa uban ug wala kanato, murag bisan sigura gamay nga problema murag modako kini. Apan ayaw ug kataranta niing mga butanga, gikinahanglan lang ang positibong panan-aw sa kinabuhi ug kini moabot diha kanimo.

SCORPIO – Kahibulungan kaayo nga makita nato ang usa ka butang sa sitwasyon bisan toa ra ka sa layo nga bahin. Makakita kita sa mga butang ug panghitabo nga naglisod na ang uban sa pagsubad niini. Aduna kay mahinungdanon kaayo nga matabang kung andam ka mohalad niini ug mopadoul kanila.

SAGITTARIUS – Kining mga politko nangitag trabahante nga mohimo kanila ug estoryang pangdeskorso. Kining mga tawhana maayo motabang sa mga politico nga mo diskorso ug sobra ka taas nga oras apan walay sulod nga mga pulong.Maayo na lang nga ikaw kabalo kung unsay maayo, balido ug makapaenteres sa uban. Ikaw ang klasen tawo nga wa nay liko-liko pa sa pag estorya, deretso sap unto ug masabtan sa mga naminaw kanimo.

CAPRICORN – Kung naatubang nimo karon ang mga butang nga dapat himoon, ang di nimo mahimo maoy makahigawad kanato ug gamay ra nga pag usab niini sa imohang abilidad sa pagtrabaho. Matud pa nga kung insakto kita sa atoang gibuhat kita usab makontento bisan dugay na tang wa ganahi niini. Tan-awa ang mga rason sa mga gikinahanglan buhaton. Kung unsay gikinahanglan maoy buhata ug kini makatabang kanimo.

AQUARIUS – Mobilib ta sa mga tawong sobra ka maayong laki nga mahimo nila ang mga buluhaton bisan hiktan pa ilang isa ka kamot. Apan kung maayo pagkahimo ang isa ka butang, din a ta mangutana ug pila kabook ang nihimo niini. Ug mas mobilib ka pa sa mga tawo nga wa jud lisuri sa ilang gihimo. Apan ipakita kung unsay sakto lang ug unsay maayo nga puno sa pagkamatinud-anon.

PISCES – Mas dakoon pa ang pagtan-aw ug paghuna-huna sa usa ka butang. Gumikan niini, makatabang kini nga makita pa nato ang unsay pwede pang posibilidad sa pagmugna sa usa ka butang. Mas dako ang imong maconsiderar kaysa imong makitaan mao kini ang nakaayo niini. Mas daghan ka pag mahimo kaysa imong makita lang sa ibabaw, busa palawmi pa ang imong panglantaw para makita nimo kung unsay nagpaabot kanimo.

Source: proastro.com

 

Facebook Comments