Patagna Ko i?

17

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mogiya kanimo idol…

i-FM CDO Horoscope (January 23, 2020 – THURSDAY)


ARIES – Suportahan ka sa mga bitoon kung gikinahanglan nimo ngamasayran kung kinsa ang andam motabang ug magdumili ug suporta sa imong mgaplano. Gumikan niini gikinahanglan nimo nga siguraduhon ang imong mgarelasyones sa mga tawo sa imong palibot. Kung si kinsa man ang kabalo moila saimong mga paningkamot mao ang imong tinood nga mga kauban.

TAURUS – Ang imong papel sa trabahoan mahimong usa kaimportanteng butang karon, tungod niini aduna kay gahum para usbon ang pipilaka mga butang. Sulayi sa pagpanarbaho sa laing kompanya aron mas mapuslan panimo ang imong mga talento. Kaya nimo nga walaon ang imong mga kahadlok ugpagduda pinaagi sa pagpahinumdum sa mga butang ug kalampusan nga imong nahimokaniadto. Makatabang kini aron makuha nimo ang mga butang nga wala pa nimonasulayan.

GEMINI – Nalukop na namo sa pagtan-aw ang Web aron tun-an ang usaka parikular nga sakit nga sa ulahi usa lang diay ka simple nga balatian.Hinoon dili kita angay nga magkompyansa, ang simple nga sip-on mahimong acutepneumonia diay, ang gamay nga pangatol mahimong usa diay ka dilikado nga sakit.Posible usab nga sobra ra ang imong pagbasa sa usa ka sitwasyon karon.Pag-amping ug mahimong positibo kanunay.

CANCER – Mahimo nimo nga mapaubsan ang imong stress levelspinaagi sa paglikay nga maapil sa kasamok mahitungod sa relasyon. Hinoon,tan-awa pag-ayo kung unsa ang kalamboan nga imong makuha pinaagi sa pagplastarsa imong relasyon ngadto sa usa ka tawo. Kini nga proseso ang moresulta sapagkahimong bukas sa usag usa. Ang paglig-on sa pagsalig ang mahimongsinugdanan sa pagsaka sa level sa kasood.

LEO – Ang imong pagpakigsosyo, pinaagi sa propesyonal opersonal man ang mas monindot karong mga panahona. Hinoon ayaw pagpirma sa mgacontractual lamang nga kasabotan karon gumikan kay kini sila mahimong walayklaro.Hinumdomi nga kung adunay kasabotan nga walay klaro, pangutana glayonaron imo kining masabtan ug maklaro kung unsa ang ilang gihulat ug gustomahitabo gikan kanimo.

VIRGO – Ang pagbaton sa walay liko liko ug derecho nga kinaiyaang mahimong makatabang kanimo karong panahona. Ang pagtan-aw usab nimo sakamatooran sa usa ka sitwasyon maoy makahatag kanimo ug pamaagi aron usbon angimong kinaiya ngadto sa pagmatngon sa mga butang nga imong gusto karon ug saumaabot. Nindot karon nga panahon aron magbuhat ka ug bag-ong pamaagi.

LIBRA – Ang pagbaton ug respeto ug pagdayeg usahaynanginahanglan kanato nga musogo ug moyamar. Hinoon dili nato hunahunaon ngakanunay nalang kining duha ka pamaagi moabot gilayon kung atong kinahanglanon.Hinumdumi nga ang pagbarog sa atong pagtoo ang makahatag kanato ug respeto ugpagdayeg busa dinhi nimo masayran nga makakuha ka ug suporta pinaagi niini.

SCORPIO – Aduna kay suporta sa mga bitoon aron buhaton ang mgabutang may kalambigitan sa imong panimalay ug usbon kini hilabi na gayud angmga dili na makatabang kanimo. Ang imong mga nindot nga kagahapon dili nakinahanglan nga ipahawid mo pa sa imong kaugalingon aron lamang makahimo ugnindot nga relasyon. Ang simpleng panag-estorya kauban ang membro sa imongpamilya igo na aron makahimo ka ug lig-on nga kagahapon ug mas malamboon ngarelasyon.

SAGITTARIUS – Ang imong pamaagi ngadto sa kalamposan angnanginahanglan karon ug pag-usab, hilabi na gayud kung grabeh na ang imongpagpaningkamnot karon. Ayaw kahadlok nga mopaholay o mopalayo sa usa ka plano oproyekto nga maoy hinungdan sa pagkahurot sa imong panahon karon. Kunggikinahanglan sa uban nga kanunay kang anaa, suportahi sila apan kinahanglanusab nga masayod ug maanad sila nga wala ka sa matag karon ug unya.

CAPRICORN – Importante karon ang imong relasyon ngadtosa kwarta. Gikinahanglan nimo nga menos menosan ang gasto kung nagplano ka kanga mas monindot pa ang imong kahimtang pinasyal sa umaabot. Andama ang imonglain pang plano aron matuman kini. Ang gamay nga pagplano ug paglantaw saunahan mahimong pektibo karon busa gamita kini. Mahimong malampasan nimo angpinansyal nga kalisud kung matuman nimo ang mga nindot nga plano.

AQUARIUS – Ang pagkumbinse sa usa ka tawo ug pagkuhasa iyang simpatiya ug suporta ang posibleng nagkinahanglan kanimo sa paghimo ugmas nindot nga mga pangutana. Sakto ka kung ginahimo nimo ang imong pangutana sa paagi nga maglisud sila sa pagdili niini. Ang usa ka kinasingkasing usab ngakomento maoy usa ka nindot nga hinagiban nga pwede nimong gamiton. Kungtininood lang kanunay ang imong intensyon, sigurado na ang imong relasyonngadto sa uban.

PISCES – Ang imong mga damgo maoy mahimo nimong tiket ngadto sakalampusan. Bantayi kanunay ang imong mga makita sa kagabhion. Hinumdumi ngaang pagbaton ug abilidad nga mamugnaon ang nanginahanglan kanimo aron mahimongmapasayloon sa imong mga sayop kaniadto. Ang pagbaton ug hinlo nga mentalidadmakahatag kanimo ug higayon nga mapagawas ang imong gibati. Apil na usab niiniang mga pagbati ug relasyon ngadto sa uban.

Source: proastro.com

Facebook Comments