Yours Truly iFM October 21, 2021

15

Yours Truly iFM October 21, 2021 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)
Dear iFM,
Goodafternoon iDol Bruno andiDol Julee. Please call me Collin 33years old,married, with 2 kids. Ano ang masiling nyo about satawo nga indi bala conscious sa time? Always late sa familyappointments, gatherings & events.Pero kun sa trabaho active. Alwayson time, wala gana mag-leave bisankinahanglanon ang presence nya sapamilya, bisan not feeling well trabahogihapon. Amo ina ang akon problema sa bana komga iDol. Seems like ang trabaho nyais his top priority. May times nga indi maayo ang akon pamatyag gina-request ko nga mag-leave man sya agud alagaan man ako kay angamon timbang nagabantay man sang mga bata. As if bala nga all the time kaya ko atindironang tanan. As if sa tanan nga tion maayogid akon lawas. As if wala ako ginakapoy.As if indi ko kinahanglan ang “me time”. Kun mag-complain ako nga tama na akokakapoy, mahambal lang sya pirme nga”kaya mo na ah, ikaw pa.”  Makasulunggod mga iDol kay feeling ko ya indi importante sa iya ang family time.Nagaka-stress ako ano pa bisan anoka kapoy indi ko katulog sang maayo. Advice please iDol Julee and iDol Bruno.

 
Yours Truly,
Collin

Facebook Comments