5 Most Violated Laws in the Philippines

1137

Malamang sa malamang ay guilty ka sa paglabag ng mga batas dito sa bansa. Ano nga ba ang limang pinakanilalabag na mga batas ng mga Pilipino?
1. Traffic Violations -Jaywalking -Loading and Unloading -Reckless Driving
2. Pagnanakaw
3. Hindi pagbabayad ng tamang buwis
4. Pagtatapon ng basura sa kung saan-saan/ pagkakalat
5. Chismisan

Facebook Comments