Palaspas, 15-25 Pesos ita nga Domingo Ramos

37

Mapan nga 15-25 pesos agingga 50 pesos iti presyo dagiti palaspas depende iti disenyo kadagiti magatang itay nasapa a bigat.

Ditoy siyudad iti Laoag, magatang mo iti asideg kadagiti simbaan dagiti palaspas nga agduduma nga disenyo a kas sinan Latigo ken adada pay Oliva nga lako a kas ramos.

Naruay nga taga Laoag ken bisbisita iti naggatang kadagiti ramos nga mabendisyunan iti simbaan kas maikanem ken maudi nga domingo iti kuwaresma.

Facebook Comments