VALENTINES | Sa diin naghalin ang pagsaulog sang Valentine’s day?

85

ILOILO City – Ginasaulog sa tagsa ka tuig ang Valentine’s Day ukon Saint Valentine’s Day ukon Feast of Saint Valentine kada Pebrero 14 sa Pilipinas nga una na nga ginsaulog bilang Western Christian feast day sa pagpasidungog sang pila ka mga santos ilabi na ni Valentinus.

Ginakilala ang Valentine’s Day bilang signipikante nga cultural celebration, religious kag komersyal sang paghigugmaanay sa madamo nga rehiyon sa kalibutan apisar nga may iban nga pungsod nga wala ini ginakabig bilang public holiday.

May mga pungsod man nga gina-ban ang pagselebrar sini ilabi na sa mga Muslim countries.

Santu sa kasaysayan, ang selebrasyon sang Valentine’s day naghalin sa pagpakamartir ni St. Valentine sang siya ang nahunong sa Roma bangod sa pagkasal sa mga suldado nga ginadumilin nga magpakasal kag sa pagtuytoy sa mga Kristiyano nga ginpamatbatan sa idalom sang emperyo sang Romano.

Sadto nga tion, samtang nahunong si St. Valentine iya napabalik ang panan-awan sang bulag nga anak nga babaye sang huwes kag antes sia napamatbatan nagsulat sia nga may pirma nga “Your Valentine” lakip na ang pagpaalam.

Nagtin-ad ang tradisyon sang pagpahayag sang paghigugma sadtong ika-14 nga siglo, kag sadtong ika-18 nga siglo sa Inglatera nangin isa na ini ka okasyon kon sa diin ang magkahagugma nagapahayag sang ila pagpalangga paagi sa pagtan-ay sang bulak, sang mga dulsi, pagpadala sang greeting cards kag iban pa.

Subong nga Valentines day kabay nga mahatagan sang matuod nga kahulugan ang ini nga adlaw paagi sa pagpahayag sang putli kag ulay nga paghigugma sa tagsa-tagsa.

Facebook Comments