4 Ways Para Maging Productive Ang Iyong 2019

94
IMAGE FROM: GUARANTEE RESTORATION SERVICES

Narito ang ilang paraan na makatutulong para maging productive ang iyong 2019.

 

  • TIME MANAGEMENT

Magkaroon ng “To Do List” para sa tasks mo everyday at para hindi makalimutan ang iba pang gawain. Mainam na mag-set ng oras para tapusin ang bawat tasks.

 

  • MULTI-TASKING

Focus on one task at a time to lessen the consumption of your time. Pero kung ang iyong iyong kakayahan ay makagawa nang sabay-sabay na gawain para makatapos kaagad at mas mainam.

 

  • TAKE BREAKS

Akala natin minsan mas makakatapos tayo kapag marami o sabay-sabay ang ating ginagawa. Pero mas makatutulong kung magpapahinga tayo ng 10-15mins para magfunction ulit nang maayos.

 

  • SET SMALL GOALS

Magsimula sa maliit na tasks upang maiwasan ang pagkakasabay-sabay ng mga gawain at ma-achieve ang itinakda mong goals; Mag-aim ng mas malaking goals na attainable at makatutulong sa pagtaas ng self esteem at the same time.


Article written by Charlize May Quero

 

Facebook Comments