Laoag

Luzon , Laoag City

MOA SIGNING TI DAR ILOCOS NORTE KEN DAGITI MAIKKAN TI HAULING TRUCK, NAISAYANGKAT

iFM Laoag - Naisayangkat ti pannakapirma ti Memorandum of Agreement (MOA) iti nagbedngan ti Department of Agrarian Reform – Ilocos Norte ken dagiti agrarian...

Maysa a Lakay Napaltogan, Natay iti Badoc, Ilocos Norte

iFM Laoag - Natay ti maysa a lakay iti ili ti Badoc, Ilocos Norte kalpasan ti pannakapaltugna iti motorsiklo nga inturongna ken lubbonna ti...

TRAINING-WORKSHOP PARA KADAGITI KOOPERATIBA, IWAYWAYAT TI DAR ILOCOS NORTE

iFM Laoag - Mangisaysayangkat ti Department of Agrarian Reform – Ilocos Norte ti serye ti training-workshop seknan ti “Formulation of Lending Policies, Systems and...

Kaarawan ni dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos, ipinagdiwang sa Ilocos Norte

iFM Laoag - Ipinagdiriwang sa lalawigan ng Ilocos Norte ang ika-102 taon ng kapanganakan ni dating Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Nag-alay ng misa at bulaklak...

Nakaiyanakan nga ili ni dati a Presidente Ferdinand E. Marcos, rinambakna iti maika-102 a...

iFM Laoag - Rinambak iti Sarrat Ilocos Norte ti makaisangagasut ket dua 102nd a panagkasangay ti banwar ken dati a Presidente ti Pilipinas a...

DAGITI LAENG LEGAL A PROCESSING FEE TI MABAYADAN ITI SERBISYO TI LEGAL DIVISION TI...

iFM Laoag - Inbatad ni Provincial Agrarian Reform Program Officer II Vic M. Ines a dagiti laeng legal a processing fee ti mabayadan kadagiti...

DAR ILOCOS NORTE, AGIBUNONG KADAGITI TRUCK

iFM Laoag - Inrakurak ni Provincial Agrarian Reform Program Officer II Vic M. Ines nga agibunong ti Department of Agrarian Reform – Ilocos Norte...

VG Marcos, Binisitana ni National Living Treasure Magdalena Gamayo idiay Pinili

iFM Laoag - Binisita ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos ni National Living Treasure Magdalena Gamayo idiay Lumbaan Bic-bica, Pinili, Ilocos Norte. Ni Magdalena Gamayo,...

Wall-painting ipinamalas ng mga Ilocano Artists sa pader ng paaralan sa Laoag

iFM Laoag - Nagpakitang gilas ang mga local artist sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagpipinta ng kanilang mga obra sa pader ng mga...

Smart kids, namnamaen ni Gob. M3 a sumaruno nga empleado wenno lider iti Ilocos...

iFM Laoag - Kinablaawan ni Gob. Matthew Marcos Manotoc saan laeng a dagiti napadayawan nga smart kids ita a tawen 2019 ngem uray pay...

TRENDING NATIONWIDE