Isla ng Boracay, kinilala bilang Most Sustainable Stays for 2022 ng Booking.com

Kalibo, Aklan — Kinilala ng Booking.com <l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBooking.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2-IUxEw8jztaRhmaNWRdRdY6rnh7h3ZaQPO2BXa3Lzw3iXkNnkvzdoo8c&h=AT2KTLfbXRjzlRuD27GjNCex1Pu6-iF4z59HQ_nWyw5i2lqIlUA2t4Pz_j3w2pGvcDDcKPG…[0]=AT2OO1l0VJKeVTUlVm46Ed5m4E_DkpDxb5gm6U05GTnLv9GEKsleT7bN5vpg9Lf_PVXZtBrRAMbqDR3AWpiDJ0xf7QSl5m6RkxT1f4w9h6TrTTCbqxbiyAi-38gzfSomA7-wRICjNYzB3kEYuoQ6wD2iQjB91bCiV15_ZBAdekZiAApbDVh0heSaZC0oBZf1RnavCUAW> ang isla ng Boracay bilang isa sa mga nangungunang tourist destination sa Most Sustainable Stays for 2022. Base sa isinagawang survey ng Booking.com <l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBooking.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR13-TiAyfofwmYF6sK89Y8oaCON2OMz_xfMDs7F_hR9kMfEpB6gF0vDsh8&h=AT2KTLfbXRjzlRuD27GjNCex1Pu6-iF4z59HQ_nWyw5i2lqIlUA2t4Pz_j3w2pGvcDDcKPG…[0]=AT2OO1l0VJKeVTUlVm46Ed5m4E_DkpDxb5gm6U05GTnLv9GEKsleT7bN5vpg9Lf_PVXZtBrRAMbqDR3AWpiDJ0xf7QSl5m6RkxT1f4w9h6TrTTCbqxbiyAi-38gzfSomA7-wRICjNYzB3kEYuoQ6wD2iQjB91bCiV15_ZBAdekZiAApbDVh0heSaZC0oBZf1RnavCUAW> na isa sa pinakamalaking travel marketplace sa mundo ay nangunguna ang isla ng Boracay sa mga tourist destination sa Aklan na nagsasagawa ng sustainable eco-tourism practices upang maiwasan ang pagkasira nito. Maliban sa isla ng Boracay ay kinilala rin bilang Most Sustainable Stays for 2022 ang Stockholm, Sweden; Toronto, Canada; Puerto Iguaza, Argentina; Arusha, Tanzania; Amsterdam, Netherlands; Villa de Loyva, Columbia; Merzonga, Morocco; Rishikesh, India at Hoedspruit, South Africa Ang nasabing survey ay isinagawa sa noong Pebrero 2022 sa may kabuuang 30,314 respondents mula sa 32 na mga bansa at rehiyon.
Facebook Comments