Tulong Pinansyal para sa mga Karapat dapat na Mag-aaral!

82

Baguio, Philippines – Inaprubahan ng Konseho ng Lungsod ang unang pagbabasa ng isang iminungkahing ordinansa na magbibigay para sa College Education Financial Assisatnce Grant Program ng lungsod, na magbibigay ng pondo samakatuwid at para sa iba pang mga layunin.

Ang ordinansa na isinulat ni Bise Mayor Faustino A. Olowan ay nagsabi na ang panukala ay nakatuon sa paghahanda sa mga mag-aaral sa pagiging huwaran sa mga namumuno sa hinaharap na may mas mahusay na buhay at magsilbing mga modelo ng pamayanan, lalo na sa pisikal, mental, sosyal, moral at espiritwal.


Sa ilalim ng iminungkahing ordinansa, ang isang tulong na pinansiyal ng P6,000 ay ibibigay sa bawat isa sa mga mahihirap at under privileged ngunit karapat-dapat sa mga mag-aaral sa bawat semestre kada school year, na nakatala at higit na akademiko sa mga paaralan na matatagpuan sa loob ng lungsod.

Ang ordinansa na inilaan para sa paglikha ng isang Baguio City Scholarship Council na binubuo ng lahat ng mga miyembro ng lokal na pambatasan ng katawan, City Budget Officer, City Social Welfare and Development Officer, Vice Mayor at City City, bilang bise-chairperson at chairman, ayon sa pagkakabanggit.

Pangunahin ang komite na gampanan ang pagpapatupad ng College Education Financial Assistance Grant Program ayon sa ipinag-uutos.

Dagdag pa, ang isang komite sa iskolar sa bawat paaralan ay dapat malikha at binubuo ng konseho sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng pag-apruba ng iminungkahing lokal na panukalang batas.

Ang ordinansa na itinakda na ang lahat ng mga aplikasyon para sa iskolar ay dapat isumite sa Baguio City Scholarship Council sa pamamagitan ng Lunsod ng Lungsod na gagawa ng pagsusuri, screening at pagpili, sa konsultasyon at pakikipag-ugnay sa nababahaging komite ng iskolar, alinsunod sa mga probisyon ng panukala at nito pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon.
Ang mga komiteng pang-iskolar sa mga paaralan ay tungkulin na tulungan ang konseho sa pagrekomenda, screening, pagsusuri at pagpili ng lahat ng mga mag-aaral na kwalipikado para sa programa.

Inirerekomenda ni Olowan ang paglalaan ng halagang P10 milyon sa ilalim ng 2020 taunang badyet ng pamahalaan ng lungsod upang pondohan ang pagpapatupad ng programa, na kung saan ay tataas ng karagdagang P5 milyon taun-taon sa pagpapasya ng alkalde ng Lungsod.

Naghihintay sa paglikha at komposisyon ng committee ng scholarship sa bawat paaralan, ang konseho ay dapat gawin ang screening, pagsusuri at pagpili ng mga benepisyaryo ng programa sa ilalim ng mga probisyon ng ordinansa, ang listahan ng kung saan ay isinumite sa Punong Lungsod para sa pag-apruba.

Idinagdag ng ordinansa na ang mga nagpapatupad na mga patakaran at regulasyon ay dapat na pormulahin ng Committee on Education, Culture and Historical Research sa loob ng 3 buwan mula sa pag-apruba ng iminungkahing panukala kasama ang kasabay ng mga miyembro ng lokal na pambatasan at pagkatapos nito, ang parehong dapat isinumite sa City Mayor para sa pag-apruba bago ang pagpapatupad.

Idol,malaking tulong ito sa ating mga magulang!

Facebook Comments