5 Bagay na Dapat Tandaan Para sa Matibay na Relasyon

8461

Ikaw ba ay kakapasok lang sa isang relasyon? Gusto mo rin ba ng happily ever after? Narito ang ilang tips para mas tumibay at tumagal ang inyong relationship:

Communication
Ang pagkakaroon ng daily communication sa isa’t isa ay isa sa pinakaimportante para maging strong ang relationship. Hangga’t maaari ay magbigay ng update sa iyong partner kung nasaan ka man. Pag-usapan nang mabuti ang mga problema at huwag hayaan na ito’y lumipas. Makakatulong din ang pagsabi ng “I love you” sa iyong partner at pagcompliment sa kanya.


Understanding
Sa tuwing kayo’y nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng iyong partner, maglaan ng oras para pag-usapan ang problema. Intindihin ang bawat isa at hangga’t maaari ay maging open minded. Mahalaga rin na pakinggan ang side ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at mas maging matibay pa ang relationship.

Trust
ang tunay na pagmamahal ay nagtitiwala. Pagkatiwalaan ang isa’t isa kahit kayo’y hindi magkasama. Pagkatiwalaan ang iyong partner na hindi siya gagawa nang ikakasama ng inyong relationship. Mahalaga rin ang pagiging tapat sa isa’t isa.

Respect
Ang pagbibigay ng respeto sa isa’t isa ay isa rin daan upang mas maging strong ang relationship. Iwasan pagbuhatan ng kamay at pagsalitaan nang masama ang iyong partner. Matuto rin intindihin at respetuhin ang desisyon ng isa’t isa.

Support
Suportahan ang iyong partner sa kanyang talent o sa kanyang mga hilig. Hangga’t maaari ay i-appreciate at bigyan siya ng compliment sa kanyang mga achievements.
Article written by Hannah Joyce Rebultan
Facebook Comments