i Confessions: Regina

134

Confession ng isang babaeng ipinahahamak ang sarili, sa kandungan ng maraming lalake; patunayan lamang ang damdamin niyang sa puso ay naghahari sa iisa at natatanging lalake.
Siya si Regina — balewala ang sarili, in the name of love. From Panacan, Davao City
*Kahit labis ang damdamin ni Regina kay Rex, hindi pa rin niya makuhang maangkin ng buo at ganap ang huli, dahil tila naglalaro lamang sa buhay. Sa katunayan, kung walang ibang makasama at makaniig si Rex, saka lamang nagkakaron ng halaga si Regina sa kanya. Sukdulang maging ang dalawa pang lalake na sina Alvin at Jomar na umiibig at sumasamba sa kanya, nakikipag-ugnayan siya; upang mapunan lamang ang kulang at kahungkagan ng buhay niya, na tanging si Rex lamang ang makapagupuno. Ginagawa niya ang lahat ng ito, upang sana ay papagselosin si Rex, at nang magkaroon ang huli ng pagnanais na ariin siya at huwag hayaang maangkin ng iba. Ngunit kulang ang hakbanging ito ni Regina. Sa kabila nito, hindi alam nina Alvin at Jomar na dalawa rin silang nagsasalo kay Regina. Tanging si Rex lamang ang aware na marami sila sa buhay ni Regina, at mahal siya ng dalaga.*
*Hindi malaman ni Regina kung paano niyang mapapaibig si Rex. Hindi niya matukoy kung ano pa ba ang kailangan niyang gawin, upang magkaroon ng kahit kaunting puwang sa puso at buhay ng lalaking pinakaiibig niya.*

Facebook Comments