i Liner; June 30, 2017

44

Huwag kang sabi ng sabi ng wala kang pero
Baka lalayuan ka ng grasya!!!

Facebook Comments