Simbahang katoliko naghimo ug pag bendita sa lukay

22

Kagahapon sa Kadlawon gidagsa na sa mga tawo ang mga simbahang katoliko para Palm Sunday o bendeta sa lukay dinhi sa dakbayan sa dipolog

Ang Bendita sa Lukay o Palm Sunday, usa ka dako nga selebrasyon sa mga Kristiyanos ug sa maong kasaulogan ang Dominggo sa Lukay naga-simbolo kini sa madaugon nga pagsulod ni Hesukristo ngadto sa Jerusalem diin kini adunay lalom nga kahulogan sa atong Kristohanong kinabuhi.


Kini ginasaulog matag Dominggo nga maoy pag-abli sa SEMANA SANTA ang usa ka semana nga pagsaulog paghandom sa pag-antos, pagkamatay ug pagka-banhaw ni Hesukristo.

Gitawag usab kini siya nga Dominggo sa Pasyon o Passion Sunday tungod sa rason nga kining adlawa mao na ang pagsugod sa pagpasakit ni Jesus ug sa iyang paglawig ngadto sa kalbaryo.

Subay usab sa maong kasaulogan, ang tanang mga Kristiyanos, magdala ug mga lukay ginapa-benditahan sa matag-misa nga mahitabo sa tagsa-tagsa ka Parokya/Simbahan, kini timaan nga kita usab nga mga Kristiaynos karon madaugon usab natong gidawat ang mensahe sa kaluwasan pinaagi sa atong tinuig nga paghandom niini.

kining pagbendita sa Lukay dili kini usa ka tumo-tumo lamang nga selebrasyon, kondili nagsubay ug nagsunod lamang sa gibuhat sa mga unang katawhan sa Dios.

Mao man gani nga ang matag-usa kanato magdala gayud ug lukay ug sa karon ato kining giporma ug Krus timaan nga ang Krus maoy nagsimbolo sa gugma sa Dios dinhi kanato, pinaagi sa Krus nabuntog ang kasal-anan ug kita nakatagamtam sa kaluwasan.

Facebook Comments

From Advertisers