Tarian

14

Maga pulis del Sangali Police Station ya confisca dos maga gallo de peleya na un tarian enantes.
El tarian ya pone na Sitio Nangka, Lamisahan.
Pero cuando ya llega el maga pulis na lugar ya puede ya entabla magabhente.
Solamente doa maga gallo de peleya el ya puede recobri el maga pulis.

Facebook Comments