Yours Truly iFM May 17, 2022

17
Yours Truly iFM May 17, 2022 With iDol Julee Strawberry And iDol Bruno Banana (Photo from web/No Copyright Infringement)

Dear iFM,
Maayong hapon sa inyo iDol Bruno kagsa imo man iDol Julee. Ako gali si Mark sang Banate. Ang istoryanga akon i-share indi ini akon kundi iyasang ako abyan nga si Michael. Nangaluyag si Michael sa isa man nakon ka abyan nga si Joannah kag ginsabatman ini sya. Pagkaligad sang inadlaw ginbayaan sya sini kag sang indi na niya madala ang kasakit nagdesisyon sya nga maghikog. Maayo lang gani kay nakita sya sang isa pa namon ka abyan. Ano bala ang iya dapat himuon mga idolpara malimtan ang iya kapaslawan sapaghigugma?
Yours Truly, Mark

Facebook Comments