CASURECO II ADVISORY!

48

CASURECO II ADVISORY! Pagirumdom po sa gabus na naghahabon nin kuryente sa Casureco Dos baka po kamo na an sunod na magdakop kan Raiding Team na naglilibot sa gabus na area coverage kan Casureco Dos aldaw man o banggi aktibo sinda para magdakop. Pagtarabangan ta po na masogpo an naghahabon nin kuryente sa satong Kooperatiba!


Facebook Comments