Estados Unidos – muling nagsagawa ng missile test

37

World – Muling nagsagawa ngayon ang Amerika ngnuclear-capable long-range missile test.
  Ito na ang ikalawang beses na isinagawa ng US Air Force.
  Isinagawa ang missile test sa Vandenberg air force basesa California na lumipad ito ng may layong 4,200 miles malapit sa Marshallislands.
  Ayon sa mga defense officials – regular silangnagsasagawa ng unarmed minuteman III na isang intercontinental weapon systempara malaman ang accuracy at reliability nito.

Facebook Comments