Look: Mainit na Pagtanggap ng Pamunuan ng 5ID sa Pagbabalik ng 45th IB Pagkatapos ng 8 Taon na Pagkadestino sa Mindanao

402

Facebook Comments