Paano maiiwasan ang paglabo ng paningin?

4636

1. Huwag masyadong pagurin ang mata. Kapag nakaramdam na ng pananakit ng mata, ipahinga muna ito.
2. Iwasan ang pagbabasa sa madilim.
3. Iwasan ang paggamit sa mga gadgets na nag-eemit ng radiation tulad ng computer at cellphone.
4. Gumamit ng anti-radiation glasses kung hindi maiiwasan ang paggamit ng cellphone o computer.
5. Ugaliing magpa-check up ng mata.

Facebook Comments