Tabang ug donasyon tagtakda dawaton para mapatukod an bag-ong classrooms sa San Nicolas High School sa San Francisco,SDN

31

> READ! Kampanya sa pagpangajo nan tabang ug donasyon para sa pagtukod nan bag-ong classrooms para sa natumpag na San Nicolas High School Building sa San Francisco, Surigao del Norte tagpanhingusgan. Ini an kusganong tagbutyag nan School Director Father Edito Alcala. Tagpaklaro pa niini, an San Nicolas High School Building an una na naguba sa magnitude 6.7 na linog adton Pebrero 10,2017 ug nadugangan pa na miresulta sa pagkatumpag sa pinakabag-o na linog magnitude 5.1 adton Hulyo 10,2018. Tagtindugan pa ni Fr. Alcala, waya na nila gamita an amo na Building sugod pa sa miagi na tuig ugsa na waya makaapekto sa kinatibuk-ang klase sa mga estudyante sa kasamtangan. Dugang pa nan School Director, modawat sila nan cash, in kind o construction materials para sa tinguha sa pagtukod nan bag-ong mga classrooms pero sa lahi na area suyod sa campus, Dili na sa tagtukuran sa San Nicolas High School Building. > > > > >

Facebook Comments