43 na eskwelahan sa buong Malabon, sabay-sabay nagbukas ng klase ngayong unang araw ng pasukan S.Y 2022-2023

Pinangunahan ni Mayor Jeannie Sandoval ang pagbubukas ng klase sa Malabon Elementary School at Malabon National High School kasama ang ilang opisyal ng Department of Education (DepEd) Malabon, mga prinsipal, guro at mag-aaral.

Ito ay para matiyak na nasusunod ang mga safety health protocol at alamin ang iba pang pangangailangan ng mga paaralan.

Ngayong unang araw ng pasukan naghandog ng arroz caldo, taho at sorbetes para sa mga mag-aaral ng mga eskwelahan.


Umabot sa 3,760 ang kabuuang mag-aaral ang enroll sa Malabon Elementary School habang 3,439 na mag-aaral sa Malabon National High School.

Para makasunod sa health protocol, 50% na aktibidad ay sa paaralan habang ang iba naman ay module o sa bahay mag-aaral ang bata.

43 eskwelahan sa buong malabon ang sabay-sabay nagbukas ng klase ngayon unang araw ng pasukan S.Y 2022-2023.

Facebook Comments