5 Patok na Business Ngayong December

IMAGE FROM: CHRISTMAS 365 GREETINGS

Ang pasko ay malapit na naman. Mabenta ang mga bagay na lihka ng kamay dahil may kasamang pagmamahal; pagmamahal na hindi matutumbasan ng anumang mamahaling bagay. Tayong mga pinoy ay kilala bilang mapagbigay kahit pa kapos sa buhayg ganiyan natin binibigyang halaga ang pasko sa ating bansa. Maraming nagsusulputang samu’t-saring negosyo na patok at abot kaya ng masa.

Ang pagiging madiskarte ay isang paraan upang kumita. Narito ang ilan sa mga swak na negosyo na maaaring subukan sa Paskong darating:

 

CARICATURE


IMAGE FROM: PHOTOLAMUS

Isang alaala upang maipakita ang kahalagahan ng taong iyong minamahal.

 

DIY TERRARIUM

IMAGE FROM: 128 JOHN ST.

Upang maramdaman natin ang kapaskuhan, sa pamamagitan nito ay maaari na lumikha ng nyebe upang gawing disenyo at iba pang gamit sa pasko.

 

STATEMENT T-SHIRTS

IMAGE FROM: CAFE PRESS

Isang paraan upang maipakita ang pagiging malikhain at mailabas ang saloobin.

 

FOOD BAZAAR

IMAGE FROM: VALENZUELA CITY (TWITTER)

Sa halip na sa magagarang restaurant ay mas nakahihikayat sa tao ang abot kaya ng bulsa.  

 

PAGBEBENTA NG PAROL

IMAGE FROM: CHRISTMAS 365 GREETINGS

Ito ay simbolo ng kapaskuhan, na ginagawang palamuti sa bawat tahanan. Nagbibigay inspirasyon upang maging positibo ang pananaw sa buhay.

 


Article written by Charlize May Quero

 

Facebook Comments