Suma Total sa Straight to the Point: Teen Suicides

29

Davao City – Usa sa dakung hagit sa atong panahon karon mao kining presensya sa atong mga kabatan-onan ilabi na kining gitawag nga mga millenials kun mga GenXers.

Gumikan sa kadako sa ilang populasyon, kritikal usab ang ilang papel diha sa malangkubong pagprogreso sa atong sosyedad. Sila kadtong gisaligan sa katilingban nga maoy manunod sa mga importanteng panarbaho, sa pagpangulo sa mga posisyon ug pangatungdan ug sa pagmugna ug mas lig-on nga komundidad.

Kun dili nato madeparahan ang mga hagit gisagubang karon sa atong kabatan-onan, mahitabo gayud ang dili angayan sama sa pag-suicide niadtong wala magiyahan ug tarong ug nawad-a’g paglaum sa kinabuhi gumikan sa mga suliran nga ilang nasugata nga daw nahutdan na sila sa paglaum ug kasulbaran.

Angay nga maghiusa ug magtinabangay kitang tanan haron atong salbaron ang atong kabatan-onan gikan sa pagkalulong sa bisyo, sa bad influence nga mga barkada, youth gangs o gangsterism, negative impact sa social media, teenage kun unwanted pregnancies, bullying and abuse, teen suicides ug uban pa.

Susihon gayud sa mga ginikanan ang estado kun sitwasyon sa tagsatagsa nila ka mga anak aron suta-on basi’g anaa sila tunga-tunga sa mga dilemma or suliran ug haron maka-intervenir gilayon kita una pa man mamahimong ulahi na ang tanan.

Ang estado angay magmontar ug konkretong programang pag-alibyo sa gisagubang sa mga ‘youth in distress’ pinaagi sa halapad nga psycho-social intervention, counseling ug uban pang direktang aksyon.

Dili na nato hulaton pa nga aduna na usay laing batan-on nga maglaslas sa pulso gumikan lamang sa gugmang gi-atay, mo-ambak sa mall kay gibulagan or sayo nga nagsabak or bin ba kaha magbitay sa punoan sa kahoy – tungod lamang kay walay nakamatikod nga sila naka-eksperyensya karon sa dili ti-aw nga mga hagit ug suliran entonces labaw’ng nanginahanglan sa atong presensya ug panabang.

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments