Tips para makaiwas sa Diarrhea ngayong Tag-ulan

89
IMAGE: ASKDRSHAH

Uso ang iba’t – ibang sakit sa panahon ng tag-ulan, lalong lao na ang diarrhea. Ito ang mga tips para makaiwas dito:

  1. Umiwas sa mga kontaminado at maduming inumin at pagkain.
  2. Ugaliing mag hugas ng kamay bago kumain.
  3. Pag hindi nakakasigurado na malinis ang inumin, pakuluan muna ito ng 3 minuto bago inumin.  
  4. Hugasan ng maigi ang mga gagamiting utensils bago kumain.

At kung ikaw ay nakakaranas na ng pananakit ng tyan, uminom ng maraming tubig upan maiwasan ang dehydration.

 

Facebook Comments