DSWD, NAKIISA SA SERVICE CARAVAN SA NUEVA VIZCAYA

18
May kabuuang 124 na pamilya mula sa Barangay Napo, Ambaguio, Nueva Vizcaya ang nakatanggap ng Family Food Packs (FFPs) mula sa Field Office 2 ng DSWD bilang suporta sa nasabing aktibidad na naglalayong ilapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa komunidad.

Binigyang-diin ni Municipal Mayor Arnold Dinungon ang mga pagsisikap ng pambansang pamahalaan sa pag-abot sa mga malalayong lugar upang pasiglahin ang kampanya nito sa End Local Communist Armed Conflict (ELCAC). “Ang gusto ng pambansang pamahalaan ay ‘inclusive peace’. Walang maiiwan na barangay ani Mayor Dinungon.

Ang pinagsamang mga tulong ng iba’t ibang mga ahensya ng gobyerno ay nagmumula sa Executive Order 70 na naglalayon sa pagtugon sa mga suliranin tulad ng kahirapan, social inequality, at kawalan ng inclusivity iba pang usaping pangkapayapaan. photos: DSWD Region 2
tags; dswd, nueva vizcaya, <www.facebook.com/DWKD985Cauayan/photos/pcb.2235238293304633/2235237756638020/?__cft__[0]=AZXMYuvJKY5Bu5-XRIiiV3Ufi0mjER5pR9AdSebtcCoIspFR3aUmd7Ie8AFk2rOno7-SF5qfG_b0u25qEdA_WxVnzF_Kj7gwADPZAW_8jRUEKQ_XYx8I7jkAEnFFTD1qSPDS8gr1rrScb2rwAMqDfXMMzUYEx_d-Wo6ayn0zGNoDcXEl3xNecUX3_Ye_LicGDSo&__tn__=*bH-R> <www.facebook.com/DWKD985Cauayan/photos/pcb.2235238293304633/2235237763304686/?__cft__[0]=AZXMYuvJKY5Bu5-XRIiiV3Ufi0mjER5pR9AdSebtcCoIspFR3aUmd7Ie8AFk2rOno7-SF5qfG_b0u25qEdA_WxVnzF_Kj7gwADPZAW_8jRUEKQ_XYx8I7jkAEnFFTD1qSPDS8gr1rrScb2rwAMqDfXMMzUYEx_d-Wo6ayn0zGNoDcXEl3xNecUX3_Ye_LicGDSo&__tn__=*bH-R> <www.facebook.com/DWKD985Cauayan/photos/pcb.2235238293304633/2235237876638008/?__cft__[0]=AZXMYuvJKY5Bu5-XRIiiV3Ufi0mjER5pR9AdSebtcCoIspFR3aUmd7Ie8AFk2rOno7-SF5qfG_b0u25qEdA_WxVnzF_Kj7gwADPZAW_8jRUEKQ_XYx8I7jkAEnFFTD1qSPDS8gr1rrScb2rwAMqDfXMMzUYEx_d-Wo6ayn0zGNoDcXEl3xNecUX3_Ye_LicGDSo&__tn__=*bH-R> 0 People reached 1 Engagement Boost post <www.facebook.com/ad_center/create/boostpost/?entry_point=new_timeline&page_id=764286297066514&target_id=2235238293304633&__cft__[0]=AZXMYuvJKY5Bu5-XRIiiV3Ufi0mjER5pR9AdSebtcCoIspFR3aUmd7Ie8AFk2rOno7-SF5qfG_b0u25qEdA_WxVnzF_Kj7gwADPZAW_8jRUEKQ_XYx8I7jkAEnFFTD1qSPDS8gr1rrScb2rwAMqDfXMMzUYEx_d-Wo6ayn0zGNoDcXEl3xNecUX3_Ye_LicGDSo&__tn__=*W-R> 11

Facebook Comments